15 september 2020

Hjalmar Nilsson, adept i Mentorprogrammet

Hjalmar Nilsson läser sista året på Industriell Ekonomi. Förra året deltog han i Linnéuniversitetets mentorprogram – där han lärde sig väldigt mycket!

Hur fick du veta om mentorprogrammet?

Via affischer på universitetet och god kontakt med Helena Belfrage, som jobbar på min fakultet Jag är företagsansvarig för studentföreningen Växt, och där kom Mentorprogrammet på tal. Sedan var det även en f.d student som rekommenderade mig att delta i programmet.

Varför valde du att delta i programmet?

Jag hade en mentor under gymnasietiden och vi var i kontakt efter gymnasiet också. Jag kände trygghet med honom, vi pratade om karriär. Vi har pratat om allt och det var väldigt givande då, så när möjligheten kom nu under universitetstiden kände jag att det var en bra möjlighet till utveckling.

Vilka förväntningar hade du när du började programmet?

Att vi kan dela erfarenheter som hjälper oss att utvecklas, hitta enklare vägar och bättre sätt att göra saker på, och att vara mänsklig. Samt att få tips om yrkeslivet.

Vem var din mentor?

Paul Roos, Servicechef Syd inom Siemens Smart Infrastructure.

Hur var ert första möte?

Vi möttes första gången vid uppstartsmötet med Mentorprogrammet, därefter mailade vi och pratades vid i telefon. Första mötet lärde vi känna varandra, jag fick veta om Pauls bakgrund, hans position, och hur länge han hade varit i den positionen.

Sen la vi fokus på min resa, varför jag valt min utbildning, och vart mina intressen finns. Vi pratade även om min karriärplan.

Vi satte upp några regler, såsom: tidsram, avbokning… för att det skulle funka helt enkelt.

Hur ofta träffades ni?

Vi träffades en gång i månaden. Vi hade några ämnen som vi kunde ta upp från dokumentationen vi hade fått via mentorprogrammet, men det var inte tvunget att följa mallen utan den var mer som ett stöd.

Träffades ni på plats eller på distans?
Vi började på plats, 2 gånger på universitetet och 3 gånger på hans kontor.
Vår sista träff var ett telefonmöte (pga corona), det blev annorlunda eftersom man tappar kroppsspråket. Så jag rekommenderar Zoom istället för telefon, då kan man se varandra.

Vad pratade ni?
Vi pratade om saker som: Vad är viktigt när man börjar arbeta? Hygienfaktorer, regler, hur man klär sig och beter sig på jobbet.

Vikten av planering och prioritering under en dag, och en vecka.

Personlig svaghet: att jag är lite konflikträdd. Så vi pratade om hur viktigt det är att våga ta en konflikt och hantera den samt hur man gör det professionellt. Hur man kan hjälpa en kollega med konflikthantering eller få stöd från sin chef, alternativt ge stöd som chef.

Drivkraft: varför valde jag min utbildning. Jag vill göra förändringar. Jag vill jobba med cirkulär ekonomi, som att återanvända materiel, personal, tjänster. Detta är min drivkraft.

Sammanfattningsvis var vi båda intresserade av en ledares verktyg.

Hur upplevde du programmet? Positivt, negativt, nånting som du skulle ha förändrat eller gått djupare i?

Jag kände mig väldigt fri att prata med min mentor och programmet har varit väldigt givande.

Hela programmet har varit otroligt positivt. Jag har fått hjälp med planering, den kan jag rekommendera att gå djupare in på, vikten av att prioritera, hinner du inte med en sak så är det ok och stressa över det.

Vi pratade mycket om målsättning, korttidsmål till exempel. Hur det hjälper i livet.

Skulle du göra det igen?
Absolut! Jag rekommenderar mentorprogrammet till de som är intresserade av ämnet.

Att prata med personer på universitetet att mitt intresse ökade i att delta i programmet.

Även min mentor önskade att han hade haft tillgång till samma koncept när han studerade på LNU.