15 juni 2022

Jag gör min hobby!

Michel Olofsson

Jag jobbar inte – jag gör min hobby!

Michel Olofsson har vuxit upp växelvis i Sverige och Mocambique. Tidigt visste han att han vill jobba med att förbättra livet för andra.
Avsnittets programledare Malin Johansson konstaterar att Michel går i sin fars fotspår som även han engagerat sig i olika välgörenhetsprojekt i Afrika.

Under många år arbetade Michel växelvis i Norge för att kunna finansiera projekten i Mocambique. Allt syftar till att förbättra levnadsstandarden för människorna i landet,
med det menat de basala saker som människor behöver för att överleva.

Project Vita tar emot studenter från olika universitet som är nyfikna och som vill bidra på något vis. De söker då oftast stipendier för att kunna ha möjlighet att åka till Linga Linga i Mocambique.

Project Vita betyder Livets Projekt, i avsnittet berättar Michel hur namnet kom till.
På frågan ”hur går det på jobbet?” svarar Michel: ”Jag jobbar inte – jag gör min hobby!”

Lyssna till avsnittet här: https://www.podbean.com/ew/pb-w3g5s-124d98c

Producerat av Anna Wahlstam