26 maj 2021

Jenny Hjalmar Åkerblad om kompetensutveckling på IKEA

Jenny Hjalmar Akerblad

I detta 13:e avsnitt av Juniorledarskapsakademins podcast ”Unga ledare å de då va”  lyssnar ni till Jenny Hjalmar Åkerblad, ledarskaps- och kompetensutvecklingschef på IKEA.
”People and Business together” är verkligen ledord inom IKEA-koncernen. Det är det som gör att bolaget går bra, människor och affärer i samverkan.
Jenny menar att ledarskap som fungerar för personalen och ser till deras välmående är det som genererar goda affärer.
Att se till varje medarbetares välbefinnande först genererar goda affärer.

På IKEA har man länge haft olika kompetensutvecklingsprogram inom ledarskapsspåret, men de såg att de oftast vände sig till 40+ eller 50+,
därför har de nu utvecklat ett program som vänder sig till yngre ledare. Det är ett program som de som är intresserade får söka till och sedan är det en tuff urvalsprocess.

Jenny framhåller att på IKEA finns det alltid utvecklingsmöjligheter för den som vill utvecklas.

Avsnittet är programlett av Malin Johansson   och Sofia Löfgren 

Producerat av Anna Wahlstam

Lyssna till avsnittet här.