12 december 2022

Karin Schulz – för bättre psykisk hälsa

Karin Schulz Mind Psykisk hälsa Psykisk ohälsa

Karin Schulz är generalsekreterare för Mind, som arbetar med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och att förhindra självmord.
I detta avsnitt får ni lyssna till hur alumnen tillika kuratorn Ida Lickhammer, samtalar med Karin kring psykisk hälsa och hur Mind arbetar i dessa frågor.
Mind grundades redan 1931 och då med namnet Sfph – Svenska föreningen för psykisk hälsa.