Dina svar

Nedan är en summering av hur du svarade

Vad handlar innovation om?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Att genom framför allt teknisk utveckling ta fram nya produkter.
2) Att utveckla allt ifrån produkter, tjänster, processer, organisationsstrukturer till affärsmodeller. x x

För att lyckas med att vara innovativ över tid bör man...

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Arbeta med en portfölj av olika innovationsprojekt eftersom vi vet att inte alla projekt blir lyckosamma. x x
2) Fokusera innovationsarbetet på ett projekt i taget för att kraftsamla energi och resurser.

Innovation främjas av...

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) en stark känsla av säkerhet och samförstånd i organisationen.
2) en lagom nivå av osäkerhet och olika åsikter i organisationen. x x

Är innovation och uppfinning samma sak?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ja, samma sak. x
2) Nej, olika saker x

Skapas innovation bäst...

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) innanför stängda dörrar?
2) genom att involvera kunder, leverantörer med flera? x x

En innovationsprocess är alltid strukturerad, systematisk och välplanerad?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Nej x x
2) Ja

En innovativ organisation kännetecknas oftast av...

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) öppenhet, flexibilitet och en hög grad av självstyrning. x x
2) tydliga regler, processer och arbetsbeskrivningar.

Det gäller att undvika misslyckanden i innovationsprocessen

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ja
2) Nej x x

Nyhetsbrev

x *
Läs mer här hur vi hantera dina personuppgifter.

Våra studenter vill träffa dig!

Fyll i uppgifterna nedan

  • Ange ett nummer från 0 till 200.
  • Jag godkänner att ni behandlar min persondata. Läs mer här.