Dina svar

Nedan är en summering av hur du svarade

Vad är en krisledningsgrupp?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Det är samma som ledningsgruppen.
2) En grupp av personer som är mest kompetenta utifrån krisens behov. x x

Vilka roller ska finnas i krisledningen?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Gruppens ledare behöver ha kontroll på allt men delegerar vissa arbetsuppgifter till övriga.
2) Gruppens deltagare får olika ansvarsområden som t ex ledarskap, information/kommunikation, dokumentation/loggbok och HR. x x

Vad innebär en riskanalys?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Man går igenom det värsta som kan hända och det bästa som kan hända, bedömer läget och handlar därefter. x
2) Man går igenom det värsta som kan hända och handlar därefter. x

Hur säkerställer ledningsgruppen sin funktion långsiktigt?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Skaffar ersättare för alla roller så att alla i gruppen kan få vila när det behövs. x x
2) Deltagarna arbetar så länge det behövs för att säkerställa ledningsgruppens kontinuitet och kompetens.

Hur ska en ledare agera i kris?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ledaren ska ta allt ansvar för att ha fullständig kontroll på läget.
2) Ledare behöver kunna fatta snabba beslut, ibland på svaga grunder. Samtidigt behöver ledare ha stor tillit till sina medarbetare och ge dem beslutsmandat. x x

Vad innebär en "statisk situation" i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) En situation som kommer att kvarstå. x
2) En situation som du vet när den är över. Därefter kommer ett efterarbete. x

Vad innebär en "dynamisk situation" i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Läget ändras hela tiden. Det kan förbättras eller försämras och vi vet inte när krisen är över. x x
2) En oerhört komplex situation. x

Nyhetsbrev

x *
Läs mer här hur vi hantera dina personuppgifter.

Våra studenter vill träffa dig!

Fyll i uppgifterna nedan

  • Ange ett nummer från 0 till 200.
  • Jag godkänner att ni behandlar min persondata. Läs mer här.