Dina svar

Nedan är en summering av hur du svarade

Vad är en krisledningsgrupp?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Det är samma som ledningsgruppen.
2) En grupp av personer som är mest kompetenta utifrån krisens behov. x x

Vilka roller ska finnas i krisledningen?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Gruppens ledare behöver ha kontroll på allt men delegerar vissa arbetsuppgifter till övriga. x
2) Gruppens deltagare får olika ansvarsområden som t ex ledarskap, information/kommunikation, dokumentation/loggbok och HR. x

Vad innebär en riskanalys?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Man går igenom det värsta som kan hända och det bästa som kan hända, bedömer läget och handlar därefter. x
2) Man går igenom det värsta som kan hända och handlar därefter. x

Hur säkerställer ledningsgruppen sin funktion långsiktigt?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Skaffar ersättare för alla roller så att alla i gruppen kan få vila när det behövs. x x
2) Deltagarna arbetar så länge det behövs för att säkerställa ledningsgruppens kontinuitet och kompetens.

Hur ska en ledare agera i kris?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Ledaren ska ta allt ansvar för att ha fullständig kontroll på läget. x
2) Ledare behöver kunna fatta snabba beslut, ibland på svaga grunder. Samtidigt behöver ledare ha stor tillit till sina medarbetare och ge dem beslutsmandat. x

Vad innebär en "statisk situation" i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) En situation som kommer att kvarstå. x
2) En situation som du vet när den är över. Därefter kommer ett efterarbete. x

Vad innebär en "dynamisk situation" i krissammanhang?

# Svarsalternativ Rätt svar Ditt svar
1) Läget ändras hela tiden. Det kan förbättras eller försämras och vi vet inte när krisen är över. x
2) En oerhört komplex situation. x x

Nyhetsbrev

x *
Läs mer här hur vi hantera dina personuppgifter.

Våra studenter vill träffa dig!

Fyll i uppgifterna nedan

  • Ange ett nummer från 0 till 200.
  • Jag godkänner att ni behandlar min persondata. Läs mer här.