24 november 2021

Vikten av självledarskap för unga

JLA UF
Allt ledarskap börjar med att kunna leda sig själv därför är det så viktigt att tidigt utveckla sina kunskaper kring ledarskap, det är dagens gäster eniga om.

Juniorledarskapsakademin (JLA), som är en del av Centrum för Ledarskap i Småland driver podden ”Unga ledare å de då va” för att sprida kunskap
om det praktiska ledarskapet till unga ledare och unga blivande ledare på ett lättsmält sätt.

Dagens gäster samtalar kring ämnet och varför det är så viktigt att universitetet samarbetar med det omkringliggande samhället och integrerar sin kunskap även hos blivande universitetsstudenter, dvs gymnasieungdomarna.

JLA har ett samarbete med UF Kalmar Län och UF Kronoberg och i dagens avsnitt samtalar Kerstin Årmann; projektledare Centrum för Ledarskap i Småland,
Maria Elander, processledare Juniorledarskapsakademin, Anna Hofvergård; regionchef UF Kalmar Län och Veronica Anderberg; regionchef UF Kronoberg
om just varför unga behöver få med sig kunskap kring ledarskap.

Avsnittet finns att lyssna till här: https://www.podbean.com/ew/pb-2f2kw-113b97f

Programledare och producent Anna Wahlstam.