Tända eldar

Bilden är en närbild på ett tänt ljus