2 april 2020

Verktyg när du leder i kris

Kommunikation och vila.
Två extremt viktiga saker att prioritera i tider av kris.

När Centrum för ledarskap i Småland och projektet ”LEIS” höll sitt första digitala ledarlabb anslöt närmare 100 deltagare, inte bara från Småland utan från också från andra delar av landet.
Att leda i en samhällskris är definitivt ett ämne i tiden.

Missade du labbet? Inga problem – labbet finns inspelat här.

Här är föredragshållarnas verktygslåda:

Mitt i krisen

 • Ha en krishanteringsgrupp med tydliga roller och tydliga mandat. 
 • Skapa stabilitet och trygghet.
 • Var noga med kommunikation, både extern och internt. Krångla inte till det utan gör allt enkelt och lättbegripligt.
 • För loggbok med datum, beslut, varför besluten fattades för att i efterhand kunna gå tillbaka och förstå vad som hände.
 • Improvisera, bli påhittiga. Orka se monstret i vitögat och fatta de minst dåliga besluten. Det går inte att vänta på perfekta förutsättningar när situationen förändras hela tiden. Glöm inte att dokumentera!
 • Bygg beslut på fakta och var noga med var du hämtar information.
 • Skilj eventuellt på ledningsgrupp och krisledningsgrupp men med tät kommunikation. Den vanliga ledningsgruppen kanske behöver ha fokus på att sköta verksamheten och inte krisleda. I krisledningen behövs kanske andra kompetenser, t ex någon med HR-perspektiv. 
 • Vila och återhämtning är viktigt för att orka. Som chef och ledare bör du undvika att bli ”ansvarsabsorberad”, dvs fastna inte i beslutsfattande utan delegera och använd medarbetarnas kompetens. Se till att gå hem i tid och, om det behövs, ordna med jourschema.
 • Lös inte alla problem själva utan ta hjälp av kollegor och kompisar, t ex för att öva på sådant som ni måste bli bra på, fort.

När krisen är över: 

 • Samla de som varit med under det akuta läget och gör en gemensam backspegel. Vad hände och när hände det, vad kände vi? Processa det som hänt innan ni börjar jobba som vanligt igen.
 • Erfarenheterna från krisen är en unik kunskapsbank, använd den medan den är färsk. Här finns möjligheter till nya idéer – innovationer.
 • I krisen har nya sätt att arbeta utvecklats. Så: passa på att efter krisen ”ifrågasätta” hur ni brukar arbeta, ställa frågan ”varför gör vi på detta viset?” Det kan vara läge att pröva och utveckla nya sätt att arbeta, nya metoder, nya sätt att organisera arbete.

Till din hjälp i ett krisläge finns bra information hos Myndigheten för samhällsskydd och  beredskap (MSB)