24 maj 2023

Alla dessa stenmurar

Bilden visar en närbild på en stenmur

Visst är det lite kärt med stenmurar, hur de sträcker sig genom det småländska landskapet och vittnar om – ja, vad då?

På 1990-talet röstade Svenska Dagbladets läsare fram stenmurarna i Småland som världens åttonde underverk. Den står för bra saker som stabilitet, strävsamhet, kontinuitet, resurssnål…

Men visst kan den också vara ett hinder, näst intill omöjlig att flytta. Så resonerar författarna i boken Småländskt ledarskap Inledande betraktelser (2016) och undrar:

Är verkligen stenmuren en bra metafor för en modern organisation som flexibelt ska kunna navigera i en turbulent värld?

Medan du funderar kan du begrunda det faktum att en kubikmeter stenmur väger två ton. Då kan man ju föreställa sig vilket slit bygget av varje mur förde med sig.
Uppgiften är hämtad ur boken Stenminnen av Ida Andersen och fotografen Åsa Nyhlén.