25 oktober 2023

Ledarskap på landsbygd

Bilden visar en rusväg i en allé

Nu drar vårt nya projekt igång – Ledarskap på landsbygd:

På många orter, särskilt på landsbygden, har ideella föreningar en viktig funktion. Här möts ortsbor över generationer för olika aktiviteter vilket skapar en känsla av tillhörighet och gemenskap. 

Ofta är även chefer och ledare i både privat och offentlig verksamhet aktiva i den ideella verksamheten eftersom de ser behovet av en levande landsbygd för att kunna rekrytera och behålla personal och invånare.

I det här projektet har våra forskare intresse av att få en fördjupad förståelse av ledarskapets betydelse för föreningen och orten: bakgrund, framgångsfaktorer, hinder, möjligheter, nätverkande och tankar om framtiden. 

Tesen är att ledarskap är nyckeln för engagemanget för den egna orten, både det ideella och det professionella. Vi utgår från erfarenheter från Centrum för ledarskap i Småland och från Institutionen för idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet som visar att goda mötesplatser, nätverkande och gemensamt lärande är av betydelse. 

Projektet pågår till och med augusti 2025. Under den perioden vill vi hitta engagerade ledare på orter som redan arbetar tillsammans eller som ser behovet och vill ta ett nytt tag för att komma i gång. Utgångspunkten är alltid behovet hos de ledare som deltar och vad man gemensamt vill uppnå på sin ort.

Linnéuniversitetets forskare bistår med stöd, kunskap och coachning som en del i sin pågående forskning. Genom att använda metoder vi redan utvecklat vill vi skapa direkt nytta av universitetets kunskap och tillsammans med verksamma ledare bygga ny kunskap och bidra till ett hållbart och långsiktigt samhälle utanför de större tätorterna. 

Projektet är initierat av Familjen Kamprads stiftelse. Stiftelsen stödjer verklighetsnära forskning som leder till praktisk handling och som främjar en levande landsbygd.

Det är oss du möter:

Porträttbild av Magnus ForslundMagnus Forslund
universitetslektor vid Ekonomihögskolan

 

Porträttbild på Marie Hedberg


Marie Hedberg
universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap

 

Porträtt på Susanne Linnér


Susanne Linnér

docent vid Institutionen för idrottsvetenskap

 

Porträttbild Kerstin Årmann


Kerstin Årmann

projektadministratör