29 september 2023

Ny bok: Hur leder man i en föränderlig värld?

Bilden visar framsidan på boken Ledarskp på småländska

Hur leder och utvecklar vi organisationer i en föränderlig värld?

I den fjärde populärvetenskapliga boken från Centrum för ledarskap i Småland möter du berättelser, tankar och reflektioner kring småländska ledares vardag och identitet.

Det handlar om lantbruksföretagens utmaningar, meningsfullt ledarskap och ledarskap som existentiell utmaning, renässans i småländskt ledarskap utifrån digitaliseringens möjligheter, hur posthumanistiskt ledarskap kan utmana våra föreställningar om vem som leder vem och på vilket sätt, hur ledarskapsutveckling kan gå till genom utmanande samtal men också hur denna i brytningstid kan behöva ta nya former.
Allt är grundat i ledarnas praktiska vardag, kombinerat med den senaste forskningen.

Boken är en summering av samtal mellan chefer, ledare, studenter och forskare sedan 2015 i syfte att gemensamt experimentera kring och utforska ledarskap – på småländska.

Beställ boken genom att mejla ledarkunskap@lnu.se.

Boken är utan kostnad tack vare finansiering från Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

Mer info om centrumets andra böcker hittar du här.