8 april 2021

Är det lönsamt att göra annorlunda?

Den 5 maj kl. 08:30 – 10:00 (alt till kl 12.00 för den som vill) bjuder Centrum för ledarskap i Småland in till ett digitalt samtal om frågan som kanske är nyckeln till innovation, kompetensförsörjning och hållbarhet i det småländska näringslivet.
Vi diskuterar företagande på ett annorlunda vis och hur olikhet och mångfald bidrar till att få jobbet gjort. Vi börjar med det småländska modet genom att ifrågasätta rådande mönster, till exempel varför dagens panel bara består av – män…

I panelen:

Bilden visar ett porträtt av Magnus Forslund

Magnus Forslund
Universitetslektor och forskare i ledarskap, förändrings- och förnyelseprocesser, Linnéuniversitetet.

”Står det småländska ledarskapet för nytänkande och öppenhet eller är det tvärtom litet slutet och kanske till och med enögt? Och är det sistnämnda ett problem, eller kan det också vara en styrka?

Brandon Sekitto
Beteendevetare, expert och rådgivare i interkulturell kommunikation och nudging.

”Jag tror på att mångfald driver utvecklingen framåt och skapar tillväxt – min mission är att få verksamheter att bjuda in fler röster för att skapa en utgångspunkt för möten på lika villkor.

Lars-Erik Fridolfsson
People and Culture Leader på IKEA Group.

”IKEA jobbar med att skapa en bättre vardag och ett bättre liv för de många människorna. Det innebär att vi även fokuserar på mångfald och inkludering på våra arbetsplatser och behöver syna de dolda fördomar som vi alla sitter på.”


Jens Agerström
Professor vid Institutionen för psykologi på Linnéuniversitet. Forskar bl a om anställningsprocesser.

”Att medvetandegöra samt att reflektera över stereotyper och fördomar är ett viktigt steg för att minska diskriminering på arbetsmarknaden och samhället i stort.”


Anmälan

Onsdag 5 maj 2021
Klockan 8.30-10.00
Zoom –
du får en länk till mötet efter att du anmält dig.
Anmälan
via mejl tillanna.wahlstam@lnu.se

OBS!
Klockan 10.15-12.00

Efter morgonens samtal bjuder vi in ett begränsat antal deltagare att i mindre grupper fortsätta dialogen tillsammans med Magnus, Brandon, Lars-Erik och Jens. Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av nytänkande, öppenhet och fördomar – dolda och öppna. Du anmäler dig även i denna del till anna.wahlstam@lnu.se

Varmt välkommen!

 

Webbinariet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.