10 januari 2023

Att bygga förnyelseförmåga

Bilden visar människor stående i ett rutnät, sett uppifrån

Välkommen till en digital frukostföreläsning om ledarskap för fortsatt utveckling eller förnyelse i företag och organisationer.

Det är det tredje – och fristående – tillfället i en föreläsnings- och workshopserie med ledarskapsforskaren Magnus Forslund, Varje del startar med öppen föreläsning och fortsätter direkt efter med workshop endast för företag anslutna till Kalmar Science Park.

Till den öppna föreläsningen välkomnar vi chefer/ledare/entreprenörer framför allt från små- och medelstora företag.

Del 3 – Att bygga förnyelseförmåga
I dagens turbulenta värld kan vi inte nöja oss med att förändringar då och då. Vi behöver ha en förnyelseförmåga som gör att vi är duktiga på att kontinuerligt utveckla oss. För att kunna bygga en sådan tittar vi här närmare på hur du som chef och ledare kan utnyttja – inte vara rädd för – turbulens, konflikter och osäkerhet.
När: Torsdagen 19 januari, 2023 kl 09.00 – 10.00. Därefter workshop för anslutna företag till kl 11.45.
Anmäl dig här: Kalmar Science Park

 

Evenemanet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.