21 mars 2022

Att navigera i snabbt påtvingad omställning

Bilden visar människor i rörelse mellan glasade arbetsrum

Lärdomar för framtida utmaningar

Pandemin utmanade chefer och ledare till att snabbt tänka annorlunda i hur arbetet skulle organiseras och digitaliseras. Forskarna Joakim Netz och Karin Havemose vid Tekniska Högskolan i Jönköping har följt ett nätverk av småländska ledare och deras verksamheter under hela pandemin.

I en frukostföreläsning presenteras lärdomar om ledarskap inför framtida utmaningar, bortom trenden av snabbt påtvingad digitalisering. Hur tänker man innanför och utanför boxen samtidigt?

Tid: 6 april kl.08.00-09.00

Anmäl dig här.

Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till en serie digitala föreläsningar under våren i samarbete med Campus Vimmerby. Detta är den andra föreläsningen av tre och den vänder sig framförallt till dig som är verksam i små- och medelstora företag som chef, ledare eller entreprenör – men andra intresserade är också välkomna. Föreläsningarna är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.