10 juni 2018

Att tänka utanför boxen

Att använda ord är inte alltid tillräckligt om man vill förmedla en tanke eller en vision. Hur vet man att mottagaren uppfattar orden på rätt sätt?

I Nybro kommuns ledningsgrupp är cheferna öppna för nya sätt att tänka och använda kreativa utmaningar för att hitta samsyn. Under en halvdags workshop i Pukeberg tog gruppen in en konstnärlig vinkel med hjälp av – lera.

Att använda konst och kultur som en del av en organisationsutveckling är ett spännande sätt att arbeta. I Pukeberg fick deltagarna uppdraget att gestalta sin tanke om en gemensam utmaning i form av en lerskulptur. Runt varje liten skulptur uppstod intressanta diskussion om vad deltagarna såg och vad upphovsmannen velat illustrera. Det öppnade för en större samsyn om det som annars kan vara svårt att förmedla i ord.

Gruppen arbetade med professionell ledning av Pernilla Frid, konstnär, bildberättare och illustratör, Katarina Ellborg, doktorand inom entreprenörskap och koordinator för Det entreprenöriella universitetet vid Linnéuniversitetet och Katarina Zambrell, som bla forskat om hur kulturarbetare och konstnärer kan stärka samarbete och kreativitet.

Workshopen arrangerades av Centrum för ledarskap i Småland.

Läs mer om En konstnär på jobbet.