9 juni 2020

Att vara beredd på det man inte kan vara beredd på

– Oj, blev det så här! Det hade vi inte tänkt på…

Margareta Oudhuis, forskare vid Högskolan i Borås, citerar det förvånade utropet i en organisation när planeringen sprack och saker ställdes på ända.

Man måste få misslyckas. Men man måste vara beredd på det man inte kan vara beredd på – och hantera det oväntade. Detta har blivit obehagligt verkligt för många företag, organisationer och människor under våren 2020.

Margareta Oudhis har tillsammans med Stefan Tengblad skrivit boken Organisatorisk resiliens: vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga. Boken skrevs före coronakrisen men resonemanget och kunskapen från forskarna kan vara till nytta för att förstå livet efter pandemin.

Lyssna på en intervju från Jönköping University där Margareta Oudhuis ger sin syn på vad som behövs för att hantera det oväntade. På köpet får du en bra förklaring till begreppet ”resiliens” som ofta används i sammanhang när man pratar om livskraft och överlevnad hos företag. Intervjun är gjord före coronakrisen men är högst relevant.

Vill du ha tag i boken så finns den till exempel här:

Adlibris
Akademibokhandeln
Studentlitteratur