20 juni 2018

”Bollandet och erfarenhetsutbytet är värt mycket.”

– Inom tjänstesektorn handlar det om att ge en så bra miljö som möjligt för de individer som finns här. Det är vi som är beroende av personalen, inte tvärt om.

Eva Haraldsson är arkitekt och vd för Arkitektbolaget i Växjö med 20-talet medarbetare. För Arkitektbolagets del är det viktigt att man ligger i framkant. De tittar bland annat på vad AI har för påverkan på branschen, hur de kan dra nytta av den nya tekniken och vad det kommer att kräva av dem.

– För mig blev ledarskapsgruppen ett bra sätt att utvecklas och få inspiration till mer innovation inom företaget. Jag har fått insikt i

hur mitt sätt att agera kan få individer att agera mer innovativt.

– I vår ledarskapsgrupp värdesätter jag både de teoretiska kunskaperna och erfarenheterna från deltagarna som kommer från andra branscher. Bollandet och erfarenhetsutbytet är värt mycket och det nätverk vi skapar är något vi kommer att ha stor nytta av även på längre sikt.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper