7 maj 2018

Coacha och lös konflikter

Många studenter kommer ut i arbetslivet och blir snabbt ledare. Men många arbetsgivare vittnar om att studenterna är dåligt förberedda på vad ledarskap innebär.

Det försöker vi råda bot på i Juniorledarskapsakademin. Högt upp på studenternas önskelista står kunskap om coachande ledarskap och konflikthantering. Vi tar hjälp av Bengt Kallenberg, erfaren coach och ledare, som lotsat 40 studenter till bättre kunskap.