16 maj 2023

Dags att knyta ihop säcken

Bilden visar Magnus Forslund vid sitt skrivbord

Efter elva år av arbete som bland annat resulterat i tre, snart fyra, böcker och en omfattande plattform börjar det bli dags att knyta ihop säcken och sammanfatta. Magnus Forslund är initiativtagare till projekten Ledarskap i Småland samt Ledarskap och entreprenörskap i Småland och han berättar om de utmaningar som han och de andra stött på under årens lopp.

Magnus Forslund är universitetslektor i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet av undervisning inom organisering, ledning och entreprenörskap. 2011 föddes idén om att skapa en arena för framtidens ledarskap med praktisk handling på forskningsbaserad kunskap i fokus.

Ett Kinderägg

–Man kan kalla det för ett avancerat och omfattande experiment med många överraskningar. Lite som ett Kinderägg.

Projektet Ledarskap i Småland blev så verklighet och genom Centrum för ledarskap i Småland har idéerna vidareutvecklats under årens lopp. 2020 inleddes nästa fas genom projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.

–Ett av projektens unika delar är att vi har valt att knyta externa konsulter till oss – det har varit helt avgörande. Alla pratar om att samverka mellan universitet och näringsliv, men vi har lyckats genomföra det rent praktiskt.

Olika världar

Att knyta samman den akademiska världen med det privata näringslivet kanske inte låter som särskilt utmanande, men Magnus vittnar om hur olika de båda världarna faktiskt är.

–Det finns så mycket föreställningar om vad som är rätt och fel, samtidigt verkar alla rörande överens om att vi behöver mer samverkan. Inom universitetsvärlden är vi jättebra på att sitta och stångas med olika idéer och producera rapporter – men utan erfarenheterna utifrån blir det bara en rapport.

Det är just vad som producerats tack vare samverkan som är unikt när Magnus sammanfattar åren som gått. Utöver dokumentation har mycket fokus lagts på praktisk handling. Med avstamp i det småländska har kunskap samlats om hur framtidens framgångsrika ledarskap byggs upp, ledarskap som i sin tur leder till bättre effektivitet och mer nöjda medarbetare.

–Vi har helt klart kommit närmare svaret och nu ser vi fram emot att omsätta lärdomarna i praktiken.

Passar inte in

I Centrum för ledarskap i Småland ligger hjärtat i att knyta ihop forskning med praktik. En viktig pusselbit är det småländska – den idérikedom och initiativkraft som på så många sätt definierar småländskt entreprenörskap.

–Jag tror att de slutsatser som vi hittills sammanfattat är den pusselbit som inte riktigt tidigare passat in. Tack vare framgångsrik samverkan samt modet att våga tänka utanför boxen har vi kommit ett steg närmare att få den biten på plats.