25 oktober 2018

”Doing good” eller göra skillnad?

– Vill vi ”doing good” eller göra skillnad på riktigt?

Frågan ställdes till ledare och studenter när Juniorledarskapsakademin och Centrum för ledarskap i Småland bjöd in till en kväll om samhällsförändring, tillsammans med landshövdingen i Kalmar län.

Den som frågade var Gunilla Steinwall, dokumenterat skicklig på att sätta viktiga frågor på kartan och driva stora kommunikations- och förändringsprocesser. Hon har bl a varit generalsekreterare för Hjärnfonden och nu senast marknadschef på We Effekt, en organisation som stödjer utveckling som drivs av människor som lever i fattigdom.

Allt fler företag och organisationer tar CSR (Corporate Social Responsibility) på allvar och försöker hitta ett sätt att bidra till en bättre värld. Det är en viktig, men ingen lätt resa, och ska det lyckas är ledarskapet avgörande. Det stod helt klart för åhörarna på residenset i Kalmar.

– VD eller motsvarande måste äga fråga. Det är väsentligt att man tänder gnistan i organisationen och det är verkligen en ledarskapsfråga. Om man koppla CSR till ett internt förändringsarbete kan det bli ett kitt som verkligen svetsar organisationen samman.

Sedan handlar det ”bara” om att leva som man lär. Mikael Lundgren, lektor vid Linnéuniversitetet, gav talande exempel på ledarskap som multikommunikativ påverkan.

-Kommunikation handlar bland annat om förkroppsligande, att agera på ett sätt som är linje med det budskap har.

– Ledarskap bygger på att någon påverkar någon annan lite mer och att den som följer en ledare är beredd att låta sig påverkas. Därför är ord viktiga, de har en verklig innebörd och är inga oskyldiga begrepp. Men det handlar också om fysiska agerandet – hur man för sig och rör sig.

Många företag och organisationer som tagit CSR på allvar och lyckats stärka sitt varumärke med ett äkta engagemang i samhällsförändring. Gunilla Steinwall betonade att man då måste hitta en bra partner och utgå från mottagarens behov, annars blir det bara välgörenhet.

-Det kan vara helt ok, men det är inte att göra skillnad. Tänk att ni ska vara en rörelse som gör skillnad, med tydliga mål som är kopplade till affärsidén. Det ska finnas ett sammanhang mellan det vi sysslar med och det område vi vill bidra till.