11 februari 2019

Entreprenörskap som ideal – i skolan

– Ja, det är viktigt, det måste vi få in mer av i skolan!
Den kommentaren har Carina Holmgren, forskare på Linnéuniversitetet mött många gånger. Det handlar om begreppet entreprenörskap som ofta uppfattas som positivt och eftersträvansvärt – inte bara för chefer och ledare i näringsliv utan i allra högsta grad för lärare och rektorer. Carina Holmgren har ägnat sig åt att djupdyka i vad entreprenörskap i undervisningen betyder och hur det formar läraren. I bakgrunden finns en samhällelig förväntan på att entreprenörskap bidrar till både ekonomisk tillväxt och tryggad sysselsättning.

I Carina Holmgrens avhandling Formandet av den entreprenöriella läraren får läsaren möta ett ifrågasättande av vad som tas för givet och hur lärare styrs att ta till sig entreprenöriellt lärande som idé. Inte minst författaren själv fick börja fundera på sitt eget förhållningssätt och ”börja kritiskt analysera något som jag själv hållit som ideal och en viktig lösning för välfärd, tillväxt och ungas framtid”.

Läs mer:

Vilken typ av lärare vill vi ha i skolan?

Mer om Carina Holmgren