9 mars 2023

Vad kännetecknar ledarskap och entreprenörskap?

Bilden visar en detaljerad teckning om ledarskap på småländska

Forskarna i Centrum för ledarskap i Småland börjar dra slutsatser av drygt sex års samtal med hundratals chefer, ledare och entreprenörer. Vad driver dem? Är tvivel en superkraft? Hur ser den ideala medarbetaren ut?

Under två förmiddagar har vi delat kunskap och erfarenheter med dem vi träffat under projektets gång. Diskussionen under dagarna dokumenterades av Louise Wester. Detta är en smygtitt på en av hennes bilder som deltagarna under våra Ledardagar i Kalmar och Växjö fick se.

Håll koll på oss här och i appen Ledarkunskap för att också få del av nyttig kunskap från projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.