2 maj 2022

Förändring på riktigt – platser kvar!

Ett regn av tecknade frågetecken och tända glödlampor som illustrerar goda ideer

Hur gör ledare som lyckas?
Centrum för ledarskap i Småland erbjuder fyra praktiskt inriktade ”labbar” på temat förändringsarbete. Varje labb innehåller dels en miniföreläsning om förändringsarbete, dels diskussioner med andra chefer/ledare utifrån deltagarnas egna erfarenheter.

Vi tror detta passar ledare som antingen planerar för, eller är mitt inne i ett förändringsarbete. Vi lovar att du får med dig idéer, metoder och verktyg som du kan använda i din egen verksamhet.
Det är valfritt att delta vid ett eller flera tillfällen. Mest nytta har du förmodligen om du är med vid alla tillfällen.

Du kan fortfarande anmäla dig till labb  4!
Mejla:
ledarkunskap@lnu.se
Alla träffar är kostnadsfria och sker digitlat.

Bilden visar ett porträtt av Magnus ForslundLabbledare Magnus Forslund är universitetslektor i företagsekonomi. I över 25 år har han arbetat med att stödja, utmana och utveckla tusentals ledare i förändrings- och förnyelsearbete, särskilt i Småland. 

LABB 1 – Hur gör man?
18 maj klockan 07:45-09.15.

I detta labb ges en översiktlig introduktion till förändringsarbete. Hur går en förändringsprocess till? Vilka metoder och verktyg kan vi använda för att komma igång?
Finns det några genvägar till framgång och vad ska ledare se upp för?

LABB 2 – När det inte går som man vill.
31 maj klockan 07:45-09:15.
Här fokuserar vi på problem som uppstår i förändringsarbete. Vad händer om medarbetare inte vill delta i önskad utsträckning? Vilka metoder kan föra arbetet framåt? Hur får vi ny fart i en förändring som stannat av?

LABB 3 – Berättelser som förändringskraft
14 juni klockan 07:45-09:15.
Här tar vi upp ett intressant och annorlunda perspektiv på förändringsarbete: berättelser. På vilket sätt kan berättelser bli en förändringskraft? Hur kan vi konkret arbeta med berättelser i vår egen organisation?

LABB 4 – Att bygga förnyelseförmåga.
23 augusti klockan 07:45-09:15.
I det sista labbet diskuterar vi hur vi bygger upp en förmåga till förändring och förnyelse genom att utgå från teorier om kaos och komplexitet. Hur kan vi med små medel åstadkomma verklig förnyelse? Hur kan jag som ledare utnyttja turbulens, konflikter och osäkerhet för att utveckla verksamheten? Här behandlas allt ifrån ständiga förbättringar till radikal innovation.

Labben är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.