10 mars 2022

Förändringsledarskap i praktiken

Bilden visar Magnus Forslund i halvfigur med witeboard och en roll-up med texten Cengrum för ledarskap i Småland i bakgrunden

Vill du veta hur man som chef och ledare i praktisk handling få medarbetare delaktiga i ett nödvändigt förändrings- och innovationsarbete?

Då kan du se fram emot en digital frukostföreläsning med Magnus Forslund, lektor och ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet.

Tid: 22 mars kl 08.00-09.00.
Läs mer och anmäl dig här.

Magnus berättar om erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsarbete med hundratals chefer i privat och offentlig sektor.
Det handlar om att ta små steg, tända många eldar och hitta nyckelfaktorer.

Arrangör är Centrum för ledarskap i Småland tillsammans med Campus Vimmerby.

 

Föreläsningen är den första i en serie om tre med inriktning på innovationsdrivande ledarskap inom projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.
Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet,
Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.