1 oktober 2019

Forskardag om trender

Forskning ska göra nytta. Av det skälet anordnas öppna forskardagar där erfarenheter och nya rön kan spridas, inspirera och bidra till ökad kunskap. Ledning och styrning är ett självklart intresseområde för chefer och ledare och inom Linnéuniversitetet finns en hel forskargrupp som särskilt ägnar sig åt detta område. Nyligen samlade de deltagare i en öppen forskardag på residenset i Växjö, där bl a docent Elin Funck beskrev vad som kommer efter New Public Management. I Smålandsposten blev Elin intervjuad om just detta. Artikeln finns här – tyvärr kräver den inloggning. Men den som vill fördjupa sig mer i Elin Funks forskning kan ladda ner och läsa hennes och Tom S Karlssons rapport Post NPM- vad är det? om ”trender och empiriska iakttagelser kring alternativa ideér för den offentliga sektorn”.