1 februari 2023

Ingvar Kamprads ladugård

bilden visar gaveln på en ladugård där dörrarna står öppna mot väen

–Vad är bra ledarskap, Ingvar?

Den frågan ställdes till IKEA-grundaren Ingvar Kamprad i ett sammanhang där Centrum för ledarskap i Småland tog sin början.

Ingvar Kamprad menade att det var en enkel fråga som han bara behövde en kvart för att besvara. Så är sa han:

–Om man ska bygga en lagård nere på ängen så kan man göra som så att man samlar medarbetarna och berättar att nu ska vi bygga en lagård och så här ska vi göra och du ska göra det och det…

–Eller så kan man samla medarbetarna och säg säger man så här: ”Det finns en idé om att bygga en lagård, men jag vet inte om det är någon bra idé. Vad säger ni om det?” Och så får de diskutera det. Och kommer de fram till att det är en bra idé, så kör man på det.

Den som skulle vara mest skeptisk i en sådan diskussion var sannolikt Ingvar Kamprad själv. Och det är ju inte heller helt säkert att lagårdsbygget blir bra, trots diskussionen mellan medarbetarna.

–Ja, men sådant händer, konstaterade Ingvar med glimten i ögat.
–Det kan gå fel. Då får man analysera det och komma fram till vad som är fel. Man kanske kommer fram till att man måste ha kor i lagården, att det inte räcker att bara bygga en lagård, ha ha. Så nästa gång skaffar man kor också.

Ledarskap enligt Ingvar Kamprad kan kanske närmast definieras som jordnära – ett av fem ord som oftast dyker upp när vi frågar folk vad de tänker på om man säger ”småländskt ledarskap”.

Att vara jordnära betyder att vara prestigelös, enkel, anspråkslös, trovärdig, icke-auktoritär. Omärkvärdig. Eller, som forskaren Tomas Müllern konstaterar om småländskt ledarskap: det är lagfokuserat, snarare än chefscentrerat.

I boken Småländskt ledarskap- inledande betraktelser (2016) skriver Tomas Müllern om karismatiskt ledarskap och frågar sig om det är det som är sinnebilden för småländskt ledarskap. Du kan läsa kapitlet här (klicka på bilden för att bläddra):

Utdrag ur Småländskt_ledarskap - Inledande betraktelser