11 april 2022

Går det att hantera problem utan en lösning?

Wicked problems – går det att som chef och ledare hantera problem som inte har en lösning?

Många problem går att hantera med en förutbestämd, tydlig lösning. Men alla problem låter sig inte lösas så enkelt. Det är här ledarskapet kommer in: ledarskap handlar om att hantera dessa så kallade ”elaka problem”!

Tillsammans med Mikael Lundgren, Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet, forskare inom ledarskap och strategiskt tänkande, hjälps vi åt att förstå skillnaden mellan ”tama” och ”elaka” problem.

Tama problem är som ett räknetal: när ekvationen är löst så är problemet borta. Men elaka problem måste man tackla på ett helt annat sätt.

Tid: 11 maj kl 08.00-09.00.

Läs mer och anmäl dig här.
Arrangör är Centrum för ledarskap i Småland tillsammans med Campus Vimmerby.

Föreläsningen är den tredje i en serie om tre med inriktning på innovationsdrivande ledarskap inom projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland och den vänder sig framförallt till dig som är verksam i små- och medelstora företag som chef, ledare eller entreprenör – men andra intresserade är också välkomna. 

Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.