3 januari 2019

”Guldklocka funkar liksom inte längre”

– Man kan inte utgå från att de jag jobbar med i framtiden är jättelojala med arbetsgivaren. För att få de ungas engagemang krävs andra saker, guldklocketanken funkar liksom inte längre.

Malena Tovesson är förbundsdirektör för Höglandsförbundet med tio års chefskap inom den kommunala administrationen som bakgrund. Hennes erfarenheter från den förvaltande världen handlar både om samhällsengagemang, att värna den egna medborgaren och att skapa förutsättningar för innovation och förnyelse.

– Det hjälper ju inte om det bara är du som ledare som är innovativ. Alla måste våga vara innovativa. Därför handlar ledarskapet även om att skapa trygghet, lyhördhet och att ge förklaringar till varför vissa idéer fungerar bättre eller sämre.

Malena Tovesson har haft stort utbyte av att delta i en ledarutvecklingsgrupp, både av den universitetsledda delen och i utbytet med de andra deltagarna.

– Vi lär oss så mycket av varandra. Tänket kring pengar skiljer väldigt mycket mellan näringsliv och offentlig sektor, men att jobba med människor och hur man löser strategier för att komma framåt förenar oss. Vi använder bara lite olika ord.

 

Läs mer om ledarskapsgrupperna här.