23 mars 2022

Håll utkik, för nu händer det saker!

Bilden visar en person som tittar genom en kikare genom en glugg i en persienn

I vår och höst kommer en lång rad tillfällen för dig som vill utveckla ditt ledarskap.

Centrum för ledarskap i Småland kraftsamlar och kör både event och webbinarier på flera olika teman med inriktning på förändring och förnyelse.

Vi har alltid ambitionen att alla tillfällen ska vara praktiskt inriktade för att du direkt ska kunna ha nytta av dem i din egen verksamhet.

I vår kan du se fram emot:

•Att navigera i en snabbt påtvingad omställning.
•Normbrytande rekrytering med fokus på kompetens.
•Förändringsarbete på riktigt – hur gör man?
•Kvinnligt nätverk – hur går vi vidare?
•Wicked problems – går det som chef och ledare att hantera problem utan lösning?
•Ledarskap på riktigt – hur gör chefer som lyckas?
•Förändringsarbete på riktigt – När det inte går som man vill.
•Förändringsarbete på riktigt – Berättelser som förändringskraft.
•Hållbarhet och förändringsledarskap.

Håll utkik!

Ibland är platserna begränsade och deltagande är enligt principen ”först till kvarn”. Du hittar information – t ex här nedanför och i kalendern.

 

Samtliga event är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.