27 oktober 2021

Har chefer och ledare något att lära av ”det småländska”?

Bilden visar en röd stuga vid en sjö. Bakom huset syns en tecknad symbol i form av en vit glob ur vilken ett träd växer upp

Finns det något som vi kan kalla för ett småländskt ledarskap: Jordnära chefer som känner sin personal – eller chefer som inte leder alls?
Campus Vimmerby och Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till frukostmöte om chefer och ledares praktiska verklighet och hur man åstadkommer förändring.

Tisdag 16 november
Kl 8.00-9.00
Anmälan:
Anmäl dig till max.losche@lnu.se.
Deltagande är kostnadsfritt. Zoomlänk skickas ut i god tid till alla som anmält sig.

Du inbjuds att delta med egna erfarenheter: Hur gör vi för att utveckla vår organisation? Hur arbetar vi med att förnya våra produkter, tjänster och processer? Är ”det småländska” något vi kan använda oss av eller är det ett hinder?

Bilden visar ett porträtt av Magnus ForslundMagnus Forslund, lektor i företags-
ekonomi och ledarskaps-forskare, berättar om erfarenheter från ett forsknings- och utvecklingsarbete med hundratals chefer i privat och offentlig sektor.

I Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet jobbar forskare och konsulter nära verksamma chefer, ledare och entreprenörer för att identifiera vad, konkret, det är som får saker och ting att hända i en organisation. Hur åstadkommer man förändring och förnyelse? Och finns något att lära av ett ”småländskt ledarskap”.

Webbinariet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.