24 augusti 2022

Ledarskap på riktigt – hur gör ledare som lyckas?

Bilden visar en del av en rorkult på kommandobryggan, i bakgrunden skymtar en kikare

Centrum för ledarskap i Småland erbjuder fyra praktiskt inriktade ”labbar” för ledare som brinner för att utvecklas.

Välkommen att anmäla dig till labb 4! Vi har några få platser kvar.

I labbet förväntas du aktivt diskutera dina tankar och erfarenheter med andra chefer i liknande situation. Erfarna och kunniga processledare hjälper till att leda diskussionen i riktning mot praktiska verktyg och lösningar som du kan omsätta i din egen vardag. Träffen innehåller också alltid en kortare teoriföreläsning som förklarar varför dessa verktyg fungerar.

Målgruppen är i första hand chefer från små- och medelstora företag. Om du är intresserad men inte till hör ett sådant företag, hör av dig. Kanske uppstår det en vakant plats.

Det är valfritt att delta vid ett eller flera tillfällen.

Anmäl dig till:ledarkunskap@lnu.se.
Alla träffar är kostnadsfria men antalet platser begränsade.

 

LABB 4 – Mina medarbetare är besvärliga
När: 5 december klockan 08.30-12.00.
Var: Linnéuniversitetet, Växjö.

”Det finns ju vissa medarbetare som man har haft genom åren som kommer med rena tokidéer, en tokigare än den andra. Till slut tröttnar man ju på att lyssna!”
I detta labb tar vi upp ett fenomen som många chefer pratar om: besvärliga medarbetare. Det kan handla om att de inte vill göra som du – chefen – säger. Kanske vill de inte ta till sig idéer. I en del organisationer finns det medarbretare som har många idéer, som de högljutt delar med sig av. Till slut tröttnar man på att höra dem.

Labbledare: Anders Claesson, psykolog och organisationskonsult och Katarina Lönngren Rask, coach och organisations-
utvecklare.

 

 

 

 

LABB 1 – Jag vet inte hur vi ska lyckas växa.
När: 13 september klockan 08.30-12.00.
Var: Linnéuniversitetet, Växjö.

”Jag vill att vi växer organiskt. I den här takten tar vi istället jättekliv. Jag är orolig för att vi förlorar vår själ”.
I detta labb behandlas utmaningen att få företaget att växa med bibehållande av värderingar och kultur i det lilla företaget. Många chefer upplever en svårighet när tillväxttakten är lite för hög. Även om det är positivt att nya ordrar kommer in och att företaget kan anställa fler personer, känner många att det samtidigt kan hota det som är företagets grundläggande styrka: litenhet och den familjära stämningen.

Bilden visar ett porträtt på forskaren Magnus Forslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labbledare: Anders Claesson, psykolog och organisationskonsult och Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi.

 

LABB 2 – Jag hittar inte rätt kompetens!
När: 6 oktober klockan 08.30-12.00.
Var: Digitalt via Zoom.

” När man ska rekrytera och inte riktigt får tag på det man hade önskat så försöker man ju hitta rätt personlighet, det är inte kunskapen.”
I detta labb fokuseras utmaningen att hitta rätt kompetens för verksamheten. Svårigheter att rekrytera har länge legat i topp bland hinder för småföretags tillväxt och matchningen mellan arbetssökande och arbetsgivare behöver träffa rätt, i en liten verksamhet får en nyrekrytering stort genomslag.

Bilden visar ett porträtt på forskaren Magnus Forslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labbledare: Lena Gustafsson, Professional Certified Coach (PCC) och Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi.

 

LABB 3 – Min chef lyssnar inte på mig
När: 16 november klockan 08.30-12.00.
Var: Linnéuniversitetet, Växjö

”Vi skulle kunna utveckla det här företaget jättemycket, men det är som att ägarna inte bryr sig. De vill bara göra som de alltid gjort.”
I detta labb fokuserar vi inte relationen mellan chefer/ledare och underställda, utan relation till överordnade (ägare, vd eller någon annan).
Ibland upplever en del att ägaren/vd:n eller någon annan överordnad inte tillräckligt lyssnar på de idéer och förslag de för fram. Kanske finns det skillnader i erfarenhet, utbildning eller perspektiv som gör att du inte riktigt når fram. Hur kan man då agera – förutom att envist fortsätta komma med idéer?

Bilden visar ett porträtt på forskaren Magnus Forslund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Labbledare: Anders Claesson, psykolog och organisationskonsult och Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi.

 

Labben är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland.