2 september 2020

Hur hanterar du problem utan lösning?

Bilden visar en massa frågetecken

Kalmar Science Park och Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till ett digitalt samtal den 20 oktober kl.8:30 – 10:00

”Tame” problem kan lösas genom att utifrån en chefs instruktioner eller tidigare formulerade beslut applicera färdiga lösningar, rutiner och procedurer.”Wicked” problem är annorlunda då det inte är självklart varken hur problemet ska förstås, vilka åtgärder som är lämpliga eller hur utfallet av dessa åtgärder ska värderas. Då krävs ledarskap för att skapa en någorlunda gemensam syn på frågan och en förtröstan i att gå framåt, in i det okända.

Mikael Lundgren

Tillsammans med Mikael Lundgren, Linnéuniversitetet, forskare inom ledarskap och strategiskt tänkande, hjälps vi åt att förstå skillnaden mellan ”tame” och ”wicked” problem och varför det för dig och ditt agerande har betydelse för innovation och ledarskap.”


Välkommen med din anmälan till anna.wahlstam@lnu.se senast onsdagen den 16 oktober.

Worskshopen vänder sig framför allt till chefer och ledare i små och medelstora företag (SME).

Centrum för ledarskap i Småland och Ledarkunskap.se är en del av ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.