18 maj 2021

Hur uppfattas ledarskap hos studenter?

Hur uppfattas ledarskap hos studenter – de som efter sina studier ska leda morgondagen?

  • Vilka studenter är det som intresserar sig för ledarskap under sin studietid och vad lägger de för värderingar i ett praktiskt ledarskap?
  • Hur kommer ledarskapsförmågor att användas av studenter efter sina studier för att kunna få en position i arbetslivet – och i samhället?

Dessa frågor och några till har sociologen Linus Svensson svar på i sin masteruppsats. Under våren har han kvalitativt och kvantitativt undersökt hur ledarskapsförmågor uppfattas och kategoriseras av studenter inom bl.a. Juniorledarskapsakademin på Linnéuniversitet. Linus har även tittat på hur studenternas sociala bakgrund påverkar användandet av ledarskapsförmågor inför arbetslivet.

Om du är student som funderar på att så småningom gå in en chefs- och ledarroll, eller om du är chef och ledare i en organisation eller om du arbetar med ledarskapsfrågor
så är detta någonting som du inte får missa!

När: 1 juni kl. 12:15 – 13:00
Hur: Zoom
Anmälan till anna.wahlstam@lnu.se senast den 31 maj.
Länk skickas dagen innan seminariet.