5 december 2019

Ingen hejd!

Hur går innovation till? Den frågan är i högsta grad relevant för chefer, ledare och entreprenörer som vill utveckla sin verksamhet och engagera medarbetare i förnyelse och kreativitet.

Forskningen ger inga klara svar, som man kan läsa i boken Ledarskap för ökad innovationsförmåga. Det finns många olika sätt att se på innovation och en av alla forskningsfrågor är att försöka beskriva processen för innovation, behovet av systematik och struktur och hur arbetet kan ledas och stödjas.

Andra menar att det inte går att urskilja några faser eftersom innovation är rörigt och stökigt och det inte alltid går att säga var processen befinner sig.

Magnus Forslund, ledarskapsforskare i Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet, betecknar i boken innovation som en ”i högsta grad social aktivitet” som kräver samspel med andra människor för att göra idéer till innovation.

Vad tror du?

Kanske är det som en småländsk ledare säger:
Och sedan har jag också tänkt på att det är ganska mycket känslor som är drivkraft liksom. När man känner att det här är det rätta, då finns ingen hejd. Då vet man säkert att det här är rätt grej.