6 december 2019

Innovationsdriv genom Småland

Med stöd av 26,5 miljoner kronor i ett nytt, stort projekt inleds en lång rad aktiviteter för ledare och entreprenörer i Småland.

Centrum för ledarskap i Småland fortsätter att kombinera forskningsbaserad kunskap med praktisk ledarerfarenhet. Under 2020 kommer chefer, ledare och entreprenörer i små och medelstora företag att kunna ta del av arbetet i nya, intressanta sammanhang:

Innovationsdrivande dialoger – ett samtal mellan forskare eller andra experter och ledare och entreprenörer, individuellt eller i mindre grupp inom ett företag. Dialogen ger ledaren möjlighet att ta del av forskning och andra ledares erfarenheter av innovationsdrivande arbete. Forskarna får tillfälle att lära av ledares och entreprenörers praktiska kunnande.

Innovationsdrivande labb – lokalt arrangerade workshops där ledare och entreprenörer, studenter och forskare gemensamt utforskar aktuella frågeställningar. Ett exempel är ledarlabbet om mod. Under 2020 är följande labb planerade:
Mars – Pukeberg, Nybro.
April – Växjö.
September – Oskarshamn
September – Ljungby
November – Emmaboda
November – Älmhult

I Juniorledarskapsakademin samlar vi ledarskapsintresserade studenter vid Linnéuniversitetet. Studenterna får träning i ledarskap inte minst genom möten med engagerade chefer och entreprenörer i workshops, genom gästföreläsningar och vårt mentorprogram. Utbytet är lika stort för ledarna som för studenterna – alla lär av varandra.