20 september 2018

”Jag uppskattar särskilt universitetets roll där man inte serveras färdiga lösningar.”

– Omge dig med människor som är bättre än du är. Annars gör du ju jobbet bättre själv.

Patrik Olderius, VD på destination Jönköping, ser sig själv och sin ledarroll som mer kreativ än innovativ, men egentligen passar nog visionär lika bra.

– Egentligen tycker jag att ledarskap i allt för många organisationer bygger på att curla snarare än att coacha. Man måste våga prova. Agera och analysera. Det värsta som kan hända är att vi inte tar beslut.

För Patriks del har ledarskapsgruppen gett möjlighet att träffa likasinnade och lära sig nya saker, men också gett nya verktyg i verktygslådan.

– Jag uppskattar särskilt universitetets roll där man tillför en akademisk grund med forskning som vi kan problematisera kring snarare än att serveras färdiga lösningar.

– I vår grupp har vi både haft kul och fått till en extremt bra dynamik med bra friktion under mötena. Det har gett mig en knuff att verkligen göra det jag ska till nästa gång. Det andra konkreta jag tar med mig är den bild jag fått måla upp av mitt ledarskap och som jag nu ser framför mig i ett större utifrånperspektiv.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper.