19 maj 2021

Jasmine Brown om ledarskapsutbildning för styrelsemedlemmar

Tillsammans med Linnékåren utformade Juniorledarskapsakademin (JLA) en ledarskapsutbildning
i fyra delar, för styrelsemedlemmar med olika ledarskapsposter på Linnéuniversitetet.

Utbildningens fyra delar bestod av Självkännedom, Mötesmetodiker, Leda andra ledare samt Konflikthantering.
Jasmine Brown läser Freds- och utvecklingsprogrammet på universitetet och sitter som ordförande för Afrikagrupperna i Växjö.
Vi ställde några frågor till Jasmine om utbildningen.

Vad tog du med dig från utbildningen?
– Genom att identifiera och ta tillvara på de styrkorna som varje individ har, kan jag bättre anpassa ledarskapet utifrån gruppens olika förutsättningar och personligheter. Sist men inte minst tar jag med mig vikten av tydlighet!

Vad var bäst?
– Jag gillade särskilt de konkreta verktyg gällande samtals- och mötesteknik som vi fick ta del av, eftersom detta är något som bidrar både till effektivitet på möten men även till en bättre sammanhållning i gruppen.

Varför är det viktigt att öva sitt ledarskap?
– Att träna sitt ledarskap bidrar till en ökad medvetenhet kring andras, men framförallt, sitt egna beteende. Jag tror därför att denna medvetenhet kan bidra till ökat ansvarstagande, mer förståelse och tydligare kommunikation – något som är värdefullt oavsett om en innehar en ledarposition eller ej.