11 januari 2022

Konflikter – hur hanterar vi det?

Bilden visar ett monster som skrämmer en man som står och håller för öronen

Konflikter, stora som små, är en del i vårt dagliga liv hemma, i nyhetsflödet och på arbetet. Hur kan du som chef och ledare förebygga och hantera konflikter på din arbetsplats?
Konflikter och konflikthantering är svårt, det tycker de flesta. Som chef och ledare har du ett ansvar för att lösa och helst förebygga konflikter. Så hur gör man då? Är det någon skillnad på att lösa vardagliga problem i ett arbetslag i Småland än att mäkla fred i FN?

Centrum för ledarskap i Småland och Kalmar Science Park bjuder in till webinarium med en organisationskonsult och en konfliktforskare för att ta reda på svaren. Webbinariet vänder sig framför allt till dig som är chef/ledare/entreprenör i små och medelstora företag.

Tisdagen 25 januari, 2022
Klockan 08.30 – 10.00
Online, via Zoom
Du anmäler dig via den här länken

Johan Sjöö, organisationspsykolog på JS Organisationspsykolog AB delar med sig av vad han ser som vanliga misstag, om vikten av att våga agera tidigt och förstå att konflikter rätt hanterade kan vara en hävstång för utveckling och effektivitet. I hans arbete med organisations- och ledarskapsutveckling möter han ofta önskemål om just hjälp med konflikthantering.

Manuela Nilsson, docent på Linnéuniversitetet forskar på internationella fredsprocesser efter konflikter. Manuela har arbetat inom FN och bott och verkat i en rad länder, bl a i Nicaragua där hon deltog i fredsbyggandet efter kriget. Hon undervisar i konfliktomvandling, förhandlingar och medlingsstrategier.

Välkommen!

Webbinariet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland inom Centrum för ledarskap i Småland. Projektet är ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kamprads stiftelse, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.