6 maj 2019

Konsten att leda sig själv

Björn Nattiko Lindeblad, finansvalpen som blev skogsmunk och som nu är en av Sveriges mest uppskattade talare, gillar tanken att en ledare måste stå med båda fötterna på jorden.

Björn pratade nyligen inför drygt 200 småländska ledare om hur han själv inte hade fötterna på jorden ”utan svävade i någon slags roll”. Hans budskap är att en ledare måste kunna leda sig själv för att kunna leda andra.

Se en förkortad version av Björns framträdande här.