25 oktober 2021

Kvinna som ledare i mansdominerade branscher

En närbild på en kvinnas vänstra öga och ögonbryn. Blicken rakt på betraktaren

Att vara kvinna i ledande position bland bara, eller övervägande delen, män har sina utmaningar. Det finns en idealbild av lika värde men det finns också en verklighet med traditionella strukturer där mångfald och jämställdhet inte är självklara.

Varför är det så? Vad betyder genus i en organisation? Det här måste vi prata om för att förstå orsak och verkan.
Kanske är detta starten för ett nätverk?

Centrum för ledarskap i Småland bjuder in till samtal och workshop som utgår från forskning och från kvinnliga vd:ars erfarenheter.

Onsdag 24 november
Kl 14.00-17.00.
Du kan delta på plats, på Linnéuniversitetet i Växjö eller ansluta digitalt via Zoom.

Anmälan:
Anmäl dig till Kerstin Årmann. Deltagande är kostnadsfritt. Zoomlänk resp information om lokal skickas ut i god tid till alla som anmält sig.
OBS! Många har redan anmält sig. Vill du försäkra dig om en plats behöver vi din anmälan senast måndag 22 november.

Vi vänder oss särskilt till dig som är kvinna och ledare/chef/entreprenör i små och medelstora företag men också till andra intresserade.

Medverkande:
Förutom att dela dina egna erfarenheter med andra, får du höra:

  • Emma Elheim, vd för Hallabro El och i stort sett uppvuxen i företaget där hon nu är ensam kvinna bland nästan 100 män. Emma utbildade sig till lärare och tänkte sig inte alls en framtid i företaget som tog all hennes pappas tid. Men en dag fick hon bestämma sig.
  • Lovisa Lidåker, vd och delägare i Sverige äldsta pinnstolsfabrik, AB Bröderna Wigells stolfabrik. Parallellt driver hon också HR-konsultbolaget Lowali People & Culture Design AB. År 2020 var hon nominerad till Årets Unga ledande kvinna i Jönköpings län.
  • Angelica Karlsson, vd i Frödinge Hällerum Timber AB och fjärde generationen i  familjeföretaget. Coronapandemin bidrog till beslutet att lämnade jobbet som sustainability manager på Scania i Stockholm till förmån för sågverket i Småland.
  • Malin Tillmar, professor i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Malin reder ut om det behövs speciella insatser för kvinnor, föreställningar om och normer för kvinnor som leder.
  • Viktorija Kalonaityte, docent i entreprenörskap vid Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet. Viktorija ger oss bakgrunden till varför det ser ut som det gör och varför intresset för kvinnliga nätverk ökar.
  • Samt studenter från Juniorledarskapsakademin.

Webbinariet är en del av projektet Ledarskap och entreprenörskap i Småland, ett samverkansprojekt finansierat av Familjen Kampradsstiftelsen, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Linnéuniversitetet, Tekniska Högskolan vid Jönköping University samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket.

I det här webbinariet samarbetar vi också med Installatörsföretagen Sydöstra Sverige, Byggföretagen region syd och projekt KVIST