3 oktober 2019

Ledare om mod och rädslor

När måste en ledare vara modig? Och vilka egna rädslor måste man hantera?

Chefer, ledare och studenter från hela Småland samlades i Hook för att djupdyka i begreppet mod och gemensamt utforska det som ”alla” förväntar sig: en modig chef. Och är det detsamma som en modig ledare?

Centrum för ledarskap i Småland har fokus på innovationsdrivande ledarskap. I diskussionen om vad modigt ledarskap rent praktiskt kan innebära kom bland annat detta upp: Mod behövs för beslut och för att kunna utvecklas och förnya.

Men mod är också att be om hjälp, att inte tro att chefen är den som vet och kan allt. Karin Havemose, ledarskapsforskare från Jönköping University beskrev vad som behövs för att vara modig och hämtade upp tankar från antikens poeter och filosofer. Verkligt mod bottnar i både moral och magkänsla och inte minst i en vilja att våga utsätta sig för det som är nytt och okänt.

Centrum för ledarskap i Småland använder begreppet ”0,5-steg” i förändringsarbetet. Det innebär i korthet att hellre ta små steg än stora, genomgripande och kostsamma. När deltagarna i Hook avslutade dagen hade många formulerat sina egna, nästa 0,5-steg på temat mod.

Många sådana steg handlade om att prata om rädslor, våga ta hjälp och våga visa sig sårbar.

Det är mod!