23 mars 2020

Ledarskap och entreprenörskap i samhällskrisen

90 minuter om verktyg för att leda när allt ändras över en natt. Välkommen till ett digitalt möte där ledare, forskare och krishanterare lyfter frågor och erfarenheter som är till nytta precis just nu. Du får handfasta råd och tips att använda i din egen verksamhet.

Tid: 31 mars kl 16.30-18.00
Var: Du deltar via en länk som du får vid anmälan.
Kostnad: 0 kr.
Anmälan: mikaela.mollerstedt@lnu.se

Du möter:

Tidigare Växjöbon Olle Elander är COO för det norska företaget Bright Products som först ställdes inför nedstängningen hos underleverantörerna i Kina och därefter ytterligare en ny situation när coronaviruset nådde Norge. Olle har med sig erfarenheter från 30 års erfarenheter av förändringsledarskap i små och stora sammanhang.

Katarina Lönngren Rask har många års erfarenhet av krisstöd och krishantering i företag, organisationer och för enskilda individer. När man fått koll på det akuta läget inträder nästa fas: Vad är alternativet till att ställa in? Är det en kris eller en kritisk situation?

Karin Havemose, Jönköpings Tekniska Högskola, är en av forskarna inom Centrum för ledarskap i Småland. Karin har träffat en lång rad småländska chefer och ledare i forskningen om innovationsdrivande ledarskap. Just nu är hon dessutom mitt inne i utbildningssektorns extremt snabba omställning till digital undervisning.

Joakim Netz, Jönköpings Tekniska Högskola, är också forskare inom Centrum för ledarskap i Småland. Joakim leder samtalet med utgångspunkt från projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland”. Är det relevant att alls prata om innovationsdrivande ledarskap i en samhällskris?

Som så många andra lägger även vi i Centrum för ledarskap i Småland om planeringen för våra aktiviteter. Detta digitala ”ledarlabb” är ett första test och ingen färdig produkt. Därför tar vi gärna emot din feedback efteråt.