25 maj 2020

Lönsamt med hållbarhet?

Företagens hållbarhetsarbete är ett ständigt pågående arbete, just nu kanske lite i skymundan för mer akuta frågor som coronapandemin orsakat.
Men även den nu pågående krisen sätter fokus på hållbarhet och ger det kanske också en ny dimension.
”Greta-generationen” alltså morgondagens konsumenter, har höga krav på hållbarhet. För företagen är det ett mycket långsiktigt arbete där forskningen både visar på lönsamhet – och inte lönsamhet.

Vill du ha inspiration finns en bra artikel med Mathias Cöster, lektor vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala Universitet.
Du hittar den här.