17 april 2018

”Man ser sin egen organisation i annat ljus.”

– Jag tror att framtidens ledare måste vara tydliga med syftet och kunna missionera om målen snarare än att säga hur vi ska göra saker. Och att brinna för det man gör.

Avgörande blir även hur man hanterar förändringar. Det är den ständiga förändringen som utvecklar oss.
Sanna Lindqvist leder ett team på 60 utvecklare på Visma Spcs i Växjö. För henne blev ledarskapsgruppen ett bra sätt att få nya perspektiv och se sig själv utifrån, men också en källa till nya insikter.
– När man sitter i ett stort företag är det lätt att man fastnar i företagets rutiner och erfarenheter. I mötet med ledare från andra branscher ser man sin egen organisation i ett annat ljus. Vi har ofta samma utmaningar, men olika erfarenheter och perspektiv på hur de kan lösas.
– Tack vare ledarskapsgruppen har jag blivit mer trygg i min roll och fått vetenskapliga teorier och metoder satta i sin kontext. Det utvecklar mig både som person och ledare.

Läs mer om ledarutvecklingsgrupper