9 mars 2020

”Redit” blir attraktivt

Det är viktigt för den småländska företagaren att fundera på sitt ledarskap för att attrahera kompetens – även i möbelbranschen.

När den svenska möbel- och inredningsbranschen samlades till den årliga Möbelriksdagen i Växjö fanns Linnéuniversitetet också på plats. 
Centrum för ledarskap i Småland (Celed) höll ett av seminarierna. Temat var hur ett ”redit” och jordnära ledarskap kan bygga attraktiva och framgångsrikta företag. Magnus Forslund och Pär Vasko pratade, från sina olika forskningshorisonter, om småländskt företagande i förhållande till traditionellt respektive modernt ledarskap.  

I den kompetensbrist som råder har ledarskapet stor betydelse för att attrahera ny arbetskraft. Men i det som brukar uppfattas som traditionellt småländskt finns också värden som attraherar unga och som kan bidra till ett hållbart företagande. Ett problem är att studenterna inte vet om det, och att företagen inte alltid är bra på att rekrytera nya medarbetare från universiteten. 

Celed driver projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” med fokus på just dessa frågor, inte minst genom Juniorledarskapsakademin som engagerar studenter med ledarintresse. Magnus Forslund forskar framför allt om förändrings- och förnyelseprocesser. Pär Vaskos forskning är knutet till möbelbranschen genom projektet ”This is a chair!”. 

Undrar du över vilka nyckelord som är typiska för småländskt ledarskap? I alla de sammanhang som Magnus Forslund frågat publiken har samma fem begrepp återkommit, om än med lite olika synonymer. Här är fem-i-topp-listan:

•Envist
•Ekonomiskt
•Klurigt
•Jordnära
•Arbetsamt