2 juli 2020

Olivia kompletterade sina HR-studier med JLA – vilket kom att få stor betydelse i jobbsökandet

I juni 2018 tog Olivia Melin examen från Human Resource Management (HRM) programmet på Linnéuniversitetet, idag jobbar hon som rekryterare på Deloitte i Stockholm. Deloitte är ett av världens största revisions- och konsultföretag och Olivia ansvarar för Deloittes rekrytering till Audit i Stockholm och Göteborg, Business Process Solutions samt lokalkontor i södra Sverige. Konkurrensen är hård om jobben, därför är det viktigt att kunna komplettera sitt CV med unika kompetenser, för Olivia kom Juniorledarskapsakademin (JLA) att få en betydande roll.

Hur kom det sig att du valde just Linnéuniversitetet?

Jag valde Linnéuniversitetet och HRM-programmet just för den specifika inriktningens skull, där man kombinerar HR med företagsekonomi. Eftersom de två delarna verkligen går hand i hand, rekrytering av personal och ekonomi, det kostar att rekrytera, men det är även oerhört viktigt att man som medarbetare ska trivas på sin arbetsplats. Så det kändes viktigt att få in de båda aspekterna för en bredare grund. Så jag är verkligen jättenöjd med det valet.

Nu när jag rekryterar inom just området ekonomi så har jag en bredare förståelse för det, vilket jag tror har underlättat jättemycket för mig i min roll.

Att ha mål med sin utbildning eller att veta exakt vad man vill jobba med kan vara svårt, utan det växer fram under tiden som man studerar. Men det är viktigt att välja ett område som man är intresserad av. Under studietiden öppnas olika vägar och man får mer kunskap, vilket gör att inriktningen kan ändra sig under tidens gång. Inget är hugget i sten utan jag vill hela tiden utvecklas. I kombination med praktik under utbildningen växte intresset för att rekrytera internt till företag, istället för tex externt med bemanning.

Du valde att kombinera dina studier med JLA, hur fick du vetskap om JLA och hur har det påverkat dig att delta?

När jag såg en affisch eller poster på universitetet blev jag genast nyfiken och tog reda på mer. Jag hade även en studiekamrat som var väldigt engagerad i föreningar och vi tyckte båda att det var spännande, så vi anmälde oss och var med på vartenda tillfälle som erbjöds.
Teorin vi läste inom programmet kunde nu befästas genom all den praktiska kunskapen vi fick genom JLA. Vi fick exempelvis möjlighet att prova på att hålla möten och dessutom träffade vi andra som inte läste samma program som vi. Det gav oss verktyg som jag nu känner att jag kan använda i arbetslivet.

När vi läser om ledarskap så kan vissa teorier vara ganska så gamla, men genom att höra någon med erfarenhet berätta så får man en större förståelse för teorin. På så vis så kompletterar det studierna på ett väldigt bra sätt.

”Jag minns min intervju på Deloitte, där det är väldigt meriterande att ha engagemang vid sidan av sina studier och hur man klarar av att hantera olika saker samtidigt. Då berättade jag att jag varit engagerad i JLA, det var då något som de aldrig hade hört talas om. Båda de rekryterarna tittade på varandra och önskade att de hade fått göra detta när de pluggade. De undrade då varför inte fler lärosäten erbjuder detta. Så jag har haft stor fördel av mitt deltagande i JLA när jag själv sökte jobb, men också nu i arbetslivet i alla olika möten med människor, samt att jag har olika perspektiv och infallsvinklar på ledarskap. Det är verkligen en möjlighet som jag tror få andra kan erbjuda. Konceptet och upplägget är verkligen unikt, så det är en fantastisk chans.”

Vi fortsätter prata om vikten av att komplettera sina studier med engagemang av olika slag, vilket är något som många arbetsgivare tittar på. Det visar på att man är en engagerad personlighet, som tycker om utmaningar. Även vikten av att vilja utvecklas såväl i grupp tillsammans med andra, som i sitt egna självledarskap.

Att engagera sig i något vid sidan av studierna skapar ett mervärde till studietiden och ger ett forum där man praktiskt kan prata om ledarskap, självledarskap och ta del av erfarna ledare ute i arbetslivet.

”Jag började när jag gick mitt andra år, för då startade JLA på Linnéuniversitetet, men jag tror på att följa programmet redan från starten av sina studier. Det bygger på hela tiden, samtidigt som det går att bara hoppa på när man vill. Att dessutom bredda sitt nätverk genom att gå tillsammans med andra utbildningar skapar en större förståelse för andra yrkesroller. Det ger verkligen ett mervärde i sitt CV, vilket gör att man sticker ut bland alla andra ansökningar.”

Olivia berättar att på hennes företag idag har man utbildningsplaner för ledarskap, och hennes medverkan i JLA har gjort att hon känner att hon har ett litet försprång i den processen.

Chef kontra ledare, vad är skillnaden för dig?

Jag känner att det är skillnad på så vis att en ledare känns mer inspirerande och vill ha med hela teamet. En ledare känns mer prestigelös, det viktiga är att man gör saker tillsammans och det är inte de formella rollerna som är det viktigaste. En ledare vill gärna pusha och peppa, medan en chef mer har en formell roll och ser till vad som förväntas inom olika roller. En ledare jobbar mer för att få med sig alla på ett annat sätt än chefen. Till en chef rapporterar man och en ledare vill mer att alla jobbar mot samma mål. Det är min personliga uppfattning.

Vi pratar vidare om ledarskapet och intresset av att leda andra framför makten att kunna ta beslut. Någon måste alltid kunna ta beslut, men att göra dem välgrundade i teamets anda är mer en ledares paroll.

”En ledare får andra att känna sig bekväma att våga säga vad de tycker och vågar komma med idéer och på så vis utvecklas. Om man arbetar för strikt med ramar och roller tror jag inte det ger utrymme för kreativitet, en ledare är en människokännare”, säger Olivia.

Har du ett professionellt drömmål?

Ja, absolut det har jag. Jag är väldigt målmedveten och vill ständigt framåt. Ibland får jag kanske tom påminna mig själv om att stanna upp en stund för att sedan ta mig vidare. Jag vill utvecklas i min HR-roll och ta ett större ansvar inom HR. Sen stöter man hela tiden på nya spännande saker, det vore väldigt intressant att jobba mer med ledarskap inom HR och att jobba för att behålla kompetent personal och ta hand om medarbetarna på bästa sätt. Det är ett av mina professionella drömmål just nu, för just ledarskap tycker jag är superspännande.

Jag känner nu att på Deloitte får jag möjlighet att lära mig massor av saker och visar jag intresse för exempelvis medarbetarundersökningar eller andra delar av HR-arbetet, så får jag möjligheten att lära mig det.
Så jag ser fram emot att utvecklas inom HR och ledarskap, och framförallt så tycker jag verkligen om att jobba med människor! avslutar Olivia.

Olivia kommer medverka i JLA:s podcast till hösten, så håll utkik efter den och lyssna mer till Olivias kloka tankar kring ledarskap.