6 maj 2019

Problematiskt att fatta beslut utifrån färger

Mattias Lundberg är psykologen och debattören som är kritisk till att dela in människor i gröna, gula, blå och röda.

Det är en allt för stor förenkling när man vill förklara mänskligt beteende, menar Mattias, som framför allt tycker det är problematiskt om man fattar beslut baserad på färgindelning.

Mattias Lundberg medverkade nyligen på Centrum för ledarskaps ledardag i Växjö. Se en förkortad version av Mattias framträdande här.