29 mars 2019

Produktutveckling med förskolebarn

Företaget ATAB-trappan AB i Agunnaryd bjöd in ortens förskolebarn till en annorlunda workshop tillsammans med Linnéuniversitetet. Idén var att se vad barnen kunde göra med spillvirke från trapptillverkningen, klister, snören, papper och färgkritor.

Barnens uppgift var att hitta på egna trappor och på det viset utmana företagets vardagliga tankemönster.

Resultatet? Mjuka trappor, färgglada trappor, trappor med förvaring under trappstegen och trappor i glas.

Ett sätt för en chef att öppna för innovation är att göra något helt annorlunda, eller som våra forskare skriver i en ny bok som snart är klar:

För att kunna bedriva innovationsarbete behövs ny information, ny kunskap, nya perspektiv och nya idéer. Kompetensutveckling som bidrar med sådant är därför ett kännetecken på innovativa organisationer. Det kan vara utbildning, studiebesök eller genom att göra aktiviteter som bidrar med ”annorlundahet”.

Förskolebarnens besök på ATAB-trappan är precis ett sådant exempel. Se filmen här: